Ulazni sistemi mogući su u automatskoj i manualnoj izvedbi s raznim mehanizmima otvaranja (senzor, radar, daljinsko upravljanje..).

Tipovi ulaznih sistema tvrtke ITAB

1_-SigmaGate
AlphaGate-Glas-arm-800-setup-with-rails
1_-Mechanical-Gate
AlphaGate-Glas-arm-800-setup-with-rails
Easygate-NG-4
ExitFlow_1
Vrata

Previous
Next

Schedule an Appointment
Call for more details or to schedule an appointment.
Book Appointment